เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คุณสนใจหัวข้อใดที่สุด

คุณสนใจหัวข้อใดที่สุด
แผนพัฒนาองค์กร
3  37.5%
แผนที่ยุทธศาสตร์
2  25%
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
1  12.5%
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
1  12.5%
ภาพกิจกรรม
1  12.5%

Number of Voters  :  8
First Vote  :  Monday, 22 August 2011 06:45
Last Vote  :  Thursday, 01 December 2016 07:29