เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ภาพกิจกรรม - followKpi9m

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคุณสุวันต์นา เสมอเนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 และ 9 เดือน ตามหนังสือขอความร่วมมือจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0208.04/856 วันที่ 12 กันยายน 2554 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6,9 เดือน ในวันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 8 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .. มีคณะทำงาน PMQA ของ ศทส. เข้าร่วม และ ก.พ.ร.+ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ประเมินภายใน เข้าร่วม

p9160001
p9160001
Image Detail Image Download
p9160002
p9160002
Image Detail Image Download
p9160003
p9160003
Image Detail Image Download
p9160004
p9160004
Image Detail Image Download
p9160005
p9160005
Image Detail Image Download
p9160006
p9160006
Image Detail Image Download
p9160007
p9160007
Image Detail Image Download
p9160008
p9160008
Image Detail Image Download
p9160009
p9160009
Image Detail Image Download
p9160010
p9160010
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery