เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวดP ............... >>

หมวดลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดำเนินการจัดทำเป็นปีแรก

 

ลักษณะสำคัญองค์กร (1)

แผนพัฒนาองค์การ.. (1)

คำสั่งคณะทำงาน..... (1)

 

Most downloaded files in this section

ลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวดP ............... >>/ลักษณะสำคัญองค์กร)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA (หมวดP ............... >>/คำสั่งคณะทำงาน.....)
แผนพัฒนาองค์การหมวด 1 - 6 (หมวดP ............... >>/แผนพัฒนาองค์การ..)
Powered by Phoca Download