เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

การพัฒนาสมรรถะองค์การ

โครงการอบรม ศทส ปี 2557 (6)

 

Most downloaded files in this section

KPI 7.2 : ผลการศึกษาความเห็นและความต้องการของบุคลากรต่อหน่วยงาน (การพัฒนาสมรรถะองค์การ/โครงการอบรม ศทส ปี 2557)
ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (การพัฒนาสมรรถะองค์การ/โครงการอบรม ศทส ปี 2557)
โครงการอบรมการเสริมสร้างและรักษาวินัยข้าราชการเบื้องต้น (การพัฒนาสมรรถะองค์การ/โครงการอบรม ศทส ปี 2557)
แนวทางและหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง และ กอรบแนวคิด COBIT5 (การพัฒนาสมรรถะองค์การ/โครงการอบรม ศทส ปี 2557)
Powered by Phoca Download