เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
 

Most downloaded files in this section

คำสั่ง สป.สธ. คณะทำงานปรับปรุงสารสนเทศ 926/2555 (คำสั่ง ศทส./คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.)
คำสั่ง สป.สธ. คณะทำงานความเสี่ยงict 352/2555 (คำสั่ง ศทส./คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.)
คำสั่ง ศทส. มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6/2554 (คำสั่ง ศทส./คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.)
คำสั่ง ศทส. คณะกรรมการรักษาความมั่นคง 5/2554 (คำสั่ง ศทส./คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.)
คำสั่ง ศทส. คณะทำงาน KM-ICT 7/2554 (คำสั่ง ศทส./คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.)
Powered by Phoca Download