เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด7 RM .......... >>

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (RM-Result Management) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 9, 12, 16, 18 และ 45

 

RM 4.2 ร้อยละพึงพอใจ (1)

 

Most downloaded files in this section

แบบสำรวจความพึงพอใจบนเว็บไซต์ (หมวด7 RM .......... >>/RM 4.2 ร้อยละพึงพอใจ)
Powered by Phoca Download