เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

คำสั่งคณะทำงาน.....

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2554

Display Num 
Powered by Phoca Download