เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

คำสั่ง สป./สธ.(ที่เกี่ยวข้อง)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 160/2557 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 31 มกราคม 2557

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 648/2557 คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดย นายสุเทพ  วัชรปิยานันทร์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Display Num 
Powered by Phoca Download