เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

KPI2557 ระดับสำนัก/กอง ตัวที่ 7.2 ด้านทุนสารสนเทศ (ICT)

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ส่วนกลางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกอบด้วย :- คู่มือกรอบการประเมิน(Template), แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเดิมของหน่วยงาน
ดังนั้น กรุณา Download เฉพาะไฟล์ของหน่วยงานท่านเท่านั้น เพื่อความไม่สับสนค่ะ
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ รุ่งนิภา(นุช) 025901169 หรือ ict-moph@health.moph.go.th  [ขอบคุณค่ะ]

 

Display Num 
Powered by Phoca Download