เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

แผนต่างๆ

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ลงนามโดยนายแพทย์อภิชัย  มงคล  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

นายแพทย์อภิชัย  มงคล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "การสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย(Backup and Recovery)" ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ"  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555

Display Num 
Powered by Phoca Download