เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

คำสั่ง สป./สธ.(ที่เกี่ยวข้อง)

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1/2556 คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย นายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1835/2555 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

Display Num 
Powered by Phoca Download