เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

IT4 ประชาชนเข้าถึง

เน้นในเรื่องของการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ทั้งเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th  
เว็บไซต์กระทรวงสำหรับผู้พิการทางสายตา http://ict4.moph.go.th/mophaccess/ 
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://ops.moph.go.th
และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด

 

 

 

Powered by Phoca Download