เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

MoPH ict survey55

:: แบบฟอร์มดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ::
รอบ 6 เดือน => ขอให้หน่วยงานส่วนกลาง Download ไฟล์ด้านล่างของหน่วยงานตนเอง และ ทบทวน ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลเดิม และจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด จากนั้น ส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วนั้น กลับมาที่ ict-moph@health.moph.go.th -> ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
รอบ 12 เดือน => ขอให้ส่งไฟล์ CheckList12m.xls , F8-1F8-2.xls(update) , F8-5.xls กลับมาที่ ict-moph@health.moph.go.th  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
ขอบคุณค่ะ
^_^

 

Display Num 
Powered by Phoca Download