เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

RM 4.2 ร้อยละพึงพอใจ

RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ

 

- การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจบนเว็บไซต์โดยรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำรวจตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ถึง 10 ตุลาคม 2554

> ได้รับผลการสำรวจ ว่าพึงพอใจร้อยละ 90.43 (คำนวณจาก จำนวนการตอบทั้งหมด 512 ครั้ง มีจำนวนพึงพอใจปานกลาง+มาก+มากที่สุดรวม 463 ครั้ง) Link http://ops.moph.go.th/index.php?option=com_poll&id=15:2011-05-20-07-01-55 
> เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://ops.moph.go.th/  แบบสำรวจอยู่ด้านล่างขวา

Display Num 
Powered by Phoca Download