เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

เอกสารประกอบ(ppt/pdf)

13:30 น. - 16:30 น. ท่านปลัด สธ. เชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. และ รพช. ทุกแห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่(ที่เข้าร่วมได้โดยไม่กระทบกับงานบริการ) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ที่ห้องประชุม สสจ. ทุกแห่ง  (มีไฟล์ VDO .asf กรุณา download ภายใต้หัวข้อ ภาพและเสียงค่ะ)

*** กรมควบคุมโรค ขอแก้ไขไฟล์ กรุณา Download ใหม่ด้วยค่ะ   .. ขอบคุณและขออภัยด้วยค่ะ  [7 พ.ย.55 เวลา 17.15 น.]

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD)(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และผู้ป่วยเอดส์ ของ 3 กองทุน

ไฟล์ประกอบการบรรยาย หลักสูตราอบรมการสร้างรายงานด้วย iReport โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน (JHCiS)  ประกอบด้วยไฟล์ ppt 5 ไฟล์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ppt ที่ท่านรองปลัดสมชัยบรรยายในการ ประชุมเรื่องการใช้ยา Psudoephedrine

29 ก.พ.2555 ศทส.สป.สธ. จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์/ระบบคอมพิวเตอร์
• รุ่นที่ 1 "ภาคกลาง"โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Power Point การบรรยายในงาน "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและการส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล(OP/PP Individual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555" ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

Display Num 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2
Powered by Phoca Download