เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

ระบบVDO(Polycom) และ Web True iMeeting

ขอเชิญ Download โปรแกรม/คู่มือ/กติกา/แบบฟอร์ม การใช้งานระบบประชุมทางไกล Web Conference (True iMeeting) และระบบใหม่ VDO Conference (Polycom) ดังต่อไปนี้

 

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กระทรวงสาธารณสุข (Web Conference)  และตัวอย่าง (ใช้ font TH SarabunPSK 16pt) .. ส่งแบบฟอร์มที่ครบถ้วนกลับมาได้ที่ ict-moph@health.moph.go.th โดยระบุ subject ว่า "ขอใช้ระบบประชุม web conference" และกรุณาส่งแบบฟอร์มก่อนการจัดประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ

คู่มือการใช้งานระบบ TRUE Web Conference

โปรแกรมรับชมภาพและเสียงจากระบบ TRUE Web Conference (.mv)

Display Num 
Powered by Phoca Download