เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

ภาพและเสียง ( .MV / .ASF / .WMV)

ไฟล์ภาพและเสียง เป็นไฟล์นามสกุล .mv ซึ่งบันทึกมาจากโปรแกรม True Web Conference ดังนั้นต้องเปิดรับชมด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้น คือโปรแกรม MultiView --> สามารถ Download ได้ภายใต้หัวข้อ ระบบTrue iMeeting

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.30 น. - 11.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 น. - 11.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์และการจัดหาที่คุ้มค่า

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual)

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual)

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual)

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual)

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 15.30 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน User เข้าร่วมประชุมมากสุด 75 users สรุปประเด็น ดังนี้ Bird flu, เฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วม, ดูแลด้านสุขภาพจิตหลังน้ำท่วม, โรคมือ เท้า ปาก และแบบฟอร์มให้ตอบกลับมาภายใน 2 สัปดาห์

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual) ช่วงที่ 1

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual) ช่วงที่ 2

VDO การประชุมเรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual) ช่วงที่ 3

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน User เข้าร่วมประชุมมากสุด 77 users ในหัวข้อ ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง) และ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง .. สามารถ download เอกสารได้จากเมนูเอกสารประกอบค่ะ

ท่านรัฐมนตรีว่าการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.45 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึก อย. มีจำนวน User เข้าร่วมประชุมมากสุด 73 users ในประเด็นความต้องการเร่งด่วนของสถานบริการสาธารณสุขในกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ... จากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเช้านี้ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด  ฉะเชิงเทรา  อำนาจเจริญ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  นครพนม  ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส

นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาบทัวไป 30 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุแกมี่

ท่านรัฐมนตรีว่าการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 08.45 น. - 10.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึก กรมอนามัย มีจำนวน User เข้าร่วมประชุมมากสุด 80 users ในประเด็นความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สถานการณ์อุทกภัย ... จากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเช้านี้ ได้แก่ 21-ระยอง 34-อุบล 48-นครพนม และ 91-สตูล

ท่านปลัดพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน User เข้าร่วมประชุมมากสุด 80 users ในประเด็นความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สถานการณ์อุทกภัย ... จากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สุโขทัย  ตราด และสมุทรสาคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Display Num 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4
Powered by Phoca Download