เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

ประเมินตนเอง 2_2

ประเมินตนเองตาม Program PMQA FL ในไฟล์ excel และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม 2.2 ของหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 

Display Num 
Powered by Phoca Download