เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

แผนพัฒนาองค์การ..

แผนพัฒนาการองค์การ หมวด 1 - หมวด 6 ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557 ได้จัดส่งให้ ก.พ.ร.สป. แล้วตามหนังสือนำส่งที่ สธ 0202.05/529 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เรื่อง ส่งแผนพัฒนาองค์การหมวด ๑-๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗

Display Num 
Powered by Phoca Download