เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ภาพกิจกรรม
Print

ภาพกิจกรรม ปี 2553

  

การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพกิจกรรม โรงแรมเอเช๊ยภาพกิจกรรม โรงแรมเอเช๊ย

   

การอบรม open office แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม อบรม open officeภาพกิจกรรม อบรม open office

 

การอบรม Broadcoat  เจ้าหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ภาพกิจกรรม อบรม bluecoatภาพกิจกรรม อบรม open office

 

การประชุมโดยใช้ระบบการประชุมทางไกล Web Conference สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม web conference ภาพกิจกรรม web conference

 

 

Last Updated on Monday, 13 June 2011 02:25