เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

ลักษณะสำคัญองค์กร

เป็นการตอบ 15 ข้อคำถามเพื่อทบทวนความเป็นตัวตนของ ศทส. จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อกุมภาพันธ์ 2554

 

ส่งให้ ก.พ.ร.สป. ตามหนังสือนำส่ง ที่ สธ 0202.05/98 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

Display Num 
Powered by Phoca Download