เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

Polls

คุณสนใจหัวข้อใดที่สุด
 

เข้าสู่ระบบPMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ภาพกิจกรรม 2558 PDF Print E-mail
Wednesday, 06 March 2013 04:12

คลิกดูภาพกิจกรรม และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

*****************************************


การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558

ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนสปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 


 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


กิจกรรม ปี 2556

 

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดระดับบุคคล ตามแผนปฎิบัติราชการฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 22 กุมภาพัน 2556

ณ. ห้องอรมรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

Last Updated on Friday, 24 April 2015 09:56